Đọc thêm về bài báo How to Create Subtitles for Videos
người đàn ông chỉnh sửa video

Cách tạo phụ đề cho video

Cách tạo phụ đề cho video Trang chủ Mỗi ngày, mọi người xem hơn một tỷ giờ video trên YouTube. Mỗi phút, hơn 500 giờ video được tải lên…

Tiếp tục đọcCách tạo phụ đề cho video
Đọc thêm về bài báo The Difference Between Open and Closed Captions
phụ đề đóng và mở

Sự khác biệt giữa phụ đề mở và phụ đề đóng

What are captions? Video captions, also known as subtitles, are on-screen texts that show what is spoken in the video. It can also identify speakers and describe other relevant sounds…

Tiếp tục đọcSự khác biệt giữa phụ đề mở và phụ đề đóng