Đọc thêm về bài báo Video Editing 101: Tips for Beginners
Chỉnh sửa video cho người mới bắt đầu

Chỉnh sửa video 101: Mẹo cho người mới bắt đầu

Chỉnh sửa video 101: Mẹo dành cho người mới bắt đầu Nội dung trang chủ là yếu tố quan trọng, nhưng số lần hiển thị đầu tiên vẫn quan trọng. Biết cách chỉnh sửa video có thể thu hút nhiều người xem hơn xem video của bạn và đăng ký…

Tiếp tục đọcChỉnh sửa video 101: Mẹo cho người mới bắt đầu
Đọc thêm về bài báo How to Create Subtitles for Videos
người đàn ông chỉnh sửa video

Cách tạo phụ đề cho video

Cách tạo phụ đề cho video Trang chủ Mỗi ngày, mọi người xem hơn một tỷ giờ video trên YouTube. Mỗi phút, hơn 500 giờ video được tải lên…

Tiếp tục đọcCách tạo phụ đề cho video