KHO

GIAI ĐOẠN

MIỄN PHÍ

$0

30 phút

BẮT ĐẦU

$5.90 đô la Mỹ

100 phút

TIÊU CHUẨN

$12.90 đô la Mỹ

300 phút

CHUYÊN NGHIỆP

$34.90 đô la Mỹ

1000 phút

TĂNG

$0.08USD/PHÚT

10-1000 phút

1GB

Đặt lại sau mỗi 30 ngày

5GB

Hết hạn sau 30 ngày

10GB

Hết hạn sau 30 ngày

30GB

Hết hạn sau 30 ngày

NA

Hết hạn sau 180 ngày

📢 Hiện đã có trình chỉnh sửa phụ đề Auris AI mới: Chỉnh sửa nhanh và cải thiện trải nghiệm

X